Pozdrowiynia / Grussbox dlo Bercików:


Datenschutzerklärung Formular "POZDROWIYNIA"

Mit dem Formular POZDROWIYNIA ("Gruss-Box") können Sie uns Grüße und Wünsche übermitteln. Mit der Betätigung der Schaltfläche "pozdrów" erklären Sie sich einverstanden unsere Dienste nutzen zu wollen. Wenn Sie uns per Kontaktformular POZDROWIYNIA Grüße zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks weiterer Bearbeitung bei uns nur für die Dauer der Sendung gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an dritte weiter.
Die von Ihnen im Kontaktformular POZDROWIYNIA eingegebenen Daten verbleiben bei uns nur für die Dauer der Sendung und werden danach komplett und unwiederbringlich aus der Datenbank gelöscht. Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Sendung oder einer Senderreihe). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben davon unberührt. Witere informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien finden Sie unter: Datenschutz

Radio Bercik - Silesia niy ponosi odpowiedzialnośći za treść tekstów
wysyłanych przez słuchaczy i zobowiązuje się do niyzwłocznego
usunięcia niy pożądanych treści z konzoli pozdrowiyń w wypadku kej
texty bydom zawiyrać treści niy akceptowane przez naszych
moderatorów. Ostatecznie nasi prezenterzy samodzielnie decydujom
na ich audycjach jakie texty i czy w pełni albo yno w czynśći
bydom czytane i jak przez nich komentowane.
W razie jakiś niyporozumiyń prosimy o kontakt pod:
intendant@radiobercik.eu
Je żeś w drodze, i chces posuchać nasego radyjoka, niy ma problymu.
Niy mos sprawnego Kompa, abo inkszego łodbiornika, niy ma problymu.
Weź Telefon komórkwy i zaszaltuj Applikacje ze strony RBS.     

P R O M U S  - Sprzedaż płyt

P.P.H.U. ESKA Sp. z o.o.  - Sprzedaż płyt

Na tej stronie znajdziecie obecne i archiwalne informacje

Poszukujymy sponzorów
kerzy nas zwionzek
© Kulturvereinigung
Bercik - Silesia e.V.
zechcom wesprzeć.
 
Wszystkich chyntnych
serdecznie zaproszomy do
skontaktowania sie z nami.

intendant@radiobercik.eu

  Radio z Licencją
  GEMA  &   GVL