Pozdrowiynia / Grussbox dlo Bercików:

Datenschutzerklärung Formular "POZDROWIYNIA"

Mit dem Formular POZDROWIYNIA ("Gruss-Box") können Sie uns Grüße und Wünsche übermitteln. Mit der Betätigung der Schaltfläche "pozdrów" erklären Sie sich einverstanden unsere Dienste nutzen zu wollen. Wenn Sie uns per Kontaktformular POZDROWIYNIA Grüße zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks weiterer Bearbeitung bei uns nur für die Dauer der Sendung gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an dritte weiter.
Die von Ihnen im Kontaktformular POZDROWIYNIA eingegebenen Daten verbleiben bei uns nur für die Dauer der Sendung und werden danach komplett und unwiederbringlich aus der Datenbank gelöscht. Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Sendung oder einer Senderreihe). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben davon unberührt. Witere informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien finden Sie unter: Datenschutz

Radio Bercik - Silesia niy ponosi odpowiedzialno¶æi za tre¶æ tekstów
wysy³anych przez s³uchaczy i zobowi±zuje siê do niyzw³ocznego
usuniêcia niy po¿±danych tre¶ci z konzoli pozdrowiyñ w wypadku kej
texty bydom zawiyraæ tre¶ci niy akceptowane przez naszych
moderatorów. Ostatecznie nasi prezenterzy samodzielnie decydujom
na ich audycjach jakie texty i czy w pe³ni albo yno w czyn¶æi
bydom czytane i jak przez nich komentowane.
W razie jaki¶ niyporozumiyñ prosimy o kontakt pod:
intendant@radiobercik.eu
Je ¿e¶ w drodze, i chces posuchaæ nasego radyjoka, niy ma problymu.
Niy mos sprawnego Kompa, abo inkszego ³odbiornika, niy ma problymu.
We¼ Telefon i zadzwoñ sam pod tyn numer +(49) 0341 566 83 8553
Jak mos tak zwano Flaterate czyli sta³o op³ata za telefony stacjonarne
to nie p³acis nic za suchanie nasego Berciradyjka, zadzwoñ i posuchej.
Na wiyrchu podany Nr. -to stacjonarne po³oncynie ze nasym radyjkym.
* * * Uwaga to sam dotycy yno telefonów na terenie niymiec * * *
* * z inkszych krajów Europy sprawd¿ twoje koszty po³oncynia * *

Innovationen am TelefonDatenschutzhinweis PhonePublisher

Auszug aus dem Datenschutzhinweis von PhonePublisher.com

     

P R O M U S  - Sprzeda¿ p³yt

P.P.H.U. ESKA Sp. z o.o.  - Sprzeda¿ p³yt

BOX MUSIC - Sprzeda¿ p³yt

Na tej stronie znajdziecie obecne i archiwalne informacje

Internetowe stacje radiowe

Poszukujymy sponzorów
kerzy nas zwionzek
© Kulturvereinigung
Bercik - Silesia e.V.
zechcom wesprzeæ.
 
Wszystkich chyntnych
serdecznie zaproszomy do
skontaktowania sie z nami.

intendant@radiobercik.eu

  Radio z Licencj±
  GEMA  &   GVL