?

Trio „SAMI SWOI“

Miejsce na Twoja Reklama

Posukujymy sponzorów
kerzy w zamian za reklama
na nasyj stronie
wesprzom nase radio,
abo tyż nas zwionzek
© Kulturvereinigung
Bercik - Silesia e.V.

Wszystkich chętnych
serdecnie zapraszomy do
skontaktowania sie z nami.

intendant@radiobercik.eu

  Radio z Licencją
  GEMA  &   GVL