Życzenia na niedzielny koncert życzeń:

Zrób bliskiej osobie miłą niyspodzianka !!!

Kochani Słuchacze, jeżeli chcielibyście zrobić niyspodzianka
bliskiej osobie, złożyć życzenia - na rocznicę ślubu, urodziny,
imieniny, albo tyż inksze okazje - zapraszomy.
Wasze życzenia przyjmujymy włącznie do piątku do godz. 12:00

     Prośimy wysyłać tukej yno życzenia na te właśnie okazje !!!
     Audycje tylko w niedziele od godziny 12:00 do godziny 14:00

UWAGA Prosimy wasz Nik / Nazwisko i Miejscowosci
              dzielić z
- (minus) lub (kropkami) ...

Np:   
Sisi-i-Bernard-z-Gutyna.


Jest tyż możliwość podczas Niydzielnego Koncertu Życzeń
by zadzwonić na tyj audycji LIVE do solenizanta.
Prośimy w tym wypadku spełnić nasze warunki:
- aby pozrowiona osoba znała Radio Bercik - Silesia.
- aby boła w czasie audycji osiongalno pod podanym Nr. Tel.

Prośimy niy kierować życzeń telefonicznych do osób,
kere niy zajom naszego radia by uniknonć niyporozumien.
Piyknie Wom kochani słuchacze za to z wiyrchu dziynkujymy.
W życzeniach prośimy podać stacjonarny Nr. Telefonu
pozdrowionej przez Was osoby, do ftoryj podczas niydzielnyj
audycji my zadzwonimy i od Wos wysłane życzenia przekożymy.

- Tyn Serwis jest dlo Wos styjc bezpłatny !!!
     

P R O M U S  - Sprzedaż płyt

P.P.H.U. ESKA Sp. z o.o.  - Sprzedaż płyt

BOX MUSIC - Sprzedaż płyt

Na tej stronie znajdziecie obecne i archiwalne informacje

Internetowe stacje radiowe

Poszukujymy sponzorów
kerzy nas zwionzek
© Kulturvereinigung
Bercik - Silesia e.V.
zechcom wesprzeć.
 
Wszystkich chyntnych
serdecznie zaproszomy do
skontaktowania sie z nami.

intendant@radiobercik.eu

  Radio z Licencją
  GEMA  &   GVL