Życzenia na niedzielny koncert życzeń:

Zrób we niydziela komuś fajno niyspodzianka !!!

Kochani słuchacze, jak byście chcieli zrobić komuś bliskymu
jakoś gryfno niyspodzianka, - czy to na rocznica ślubu, na
urodziny, na imieniny albo tyż inkszo fajno okazjo, to my wos
piyknie zaproszomy by sam napisać wasze świonteczne texty.
Wasze życzenia przyjmujymy yno aż do zapołniynio tyj ksiyngi,
ale nojdłużyj do piontku do godz. 12:00

     Prośimy wysyłać tukej yno życzenia na te właśnie okazje !!!
     Audycje yno we niydziele od godziny 12:00 do godziny 14:00

UWAGA Prosimy dzielić wasz Nik / Miono abo Miejscowości
              poprzez
- (minus) lub (kropkami) ...

Np:   
Sisi-i-Bernard-z-Gutyna.


Podczas Niydzielnego Koncertu Życzeń je tyż możliwość
by zadzwonić na żywo do danego solenizanta.
Prośimy w tym wypadku spełnić nasze warunki:
- aby pozrowiona osoba znała Radio Bercik - Silesia.
- aby boła w czasie audycji osiongalno pod podanym Nr. Tel.

Prośimy niy kierować życzeń telefonicznych do osób,
kere niy znajom naszego radia by uniknonć niyporozumien.
Piyknie Wom kochani słuchacze za to z wiyrchu dziynkujymy.
W życzeniach prośimy podać yno stacjonarny Nr. Telefonu
pozdrowionej przez Was osoby, do ftoryj to podczas niydzielnyj
audycji my zadzwonimy i od Wos wysłane życzenia przekożymy.

- Tyn Serwis jest dlo Wos styjc bezpłatny !!!

Datenschutzerklärung Formular KONCERT ŻYCZEŃ

Mit dem Formular KONCERT ŻYCZEŃ ("Gruss-Box") können Sie uns Grüße und Wünsche übermitteln. Mit der Betätigung der Schaltfläche "pozdrów" erklären Sie sich einverstanden unsere Dienste nutzen zu wollen. Wenn Sie uns per Kontaktformular KONCERT ŻYCZEŃ Grüße zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks weiterer Bearbeitung bei uns nur für die Dauer der Sendung gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an dritte weiter.
Die von Ihnen im Kontaktformular KONCERT ŻYCZEŃ eingegebenen Daten verbleiben bei uns nur für die Dauer der Sendung und werden danach komplett und unwiederbringlich aus der Datenbank gelöscht. Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Sendung oder einer Senderreihe). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben davon unberührt. Witere informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien finden Sie unter: Datenschutz
     

P R O M U S  - Sprzedaż płyt

P.P.H.U. ESKA Sp. z o.o.  - Sprzedaż płyt

BOX MUSIC - Sprzedaż płyt

Na tej stronie znajdziecie obecne i archiwalne informacje

Internetowe stacje radiowe

Poszukujymy sponzorów
kerzy nas zwionzek
© Kulturvereinigung
Bercik - Silesia e.V.
zechcom wesprzeć.
 
Wszystkich chyntnych
serdecznie zaproszomy do
skontaktowania sie z nami.

intendant@radiobercik.eu

  Radio z Licencją
  GEMA  &   GVL