B I E S I A D A
 

(Organizatorzy imprezy)
Radio Bercik - Silesia & KV.Bercik Silsia e.V.


Zamówiynia na bilety przyjmujymy na M@ila pod:
biesiada@radiobercik.eu

biesiada@radiobercik.eu
 

W Mailu do nos prosimy napisac:

---------------------------------------

Imie:
Nazwisko:
Ulica i Nr. domu:
Kod-Pocztowy i Miasto:

Nr. Telefonu:
Wiela biletów zamowiocie:


---------------------------------------

Cena Biletu za osoba wynosi 40,- Euro.
W cenie biletu je cieply i zimny bufet
loroz kawa do konca bez ograniczynio
jak i super zabawa az do zmynczynio.

Napoje i Alkohol som do nabycia na miejscu.

---------------------------------------
Wplaty za bilety przijmujymy
na nase Bercikowe Konto:

KV. BERCIK - SILESIA
KTO: 823609700
BLZ: 25260010
Bank: Volksbank Peine

Prosimy z dopiskym: Biesiada - 2012
Dodatkowo na kogo je ta Rezerwacja.
 

Serdecznie dziynkujymy za zainteresowanie biletami
i nasom biesiadom. My sie już terozki na wspólne
spotkanie razym z Wami we Wuppertalu festy radujymy.
 
KULTURVEREINIGUNG BERCIK - SILESIA
 
 
     
?

Trio „SAMI SWOI“

?

?

Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym

Miejsce na Twoja Reklama

Posukujymy sponzorów
kerzy w zamian za reklama
na nasyj stronie
wesprzom nase radio,
abo tyż nas zwionzek
© Kulturvereinigung
Bercik - Silesia e.V.

Wszystkich chętnych
serdecnie zapraszomy do
skontaktowania sie z nami.

intendant@radiobercik.eu

  Radio z Licencją
  GEMA  &   GVL