Wasze życzenia przyjmujymy
z ograniczonom ilościom życzyń.
Jest ksiynga Koncertu zapełniono,
bydzie ze strony redakcji zawarto.

- Audycje som yno w niedziela -
od godziny 12:00 do godziny 14:00